Valsts aizsardzības mācība

Piedalies piedzīvojumā!

Open a link
 

Piesakies nometnei, aizpildot anketu. Spied šeit.

 

VAM nometne 2020. gadā

VAM nometne 2021.gadā

Valsts aizsardzības mācība

Kas ir valsts aizsardzības mācība?

Saeimas deputāti 2018. gadā atbalstīja valsts aizsardzības mācības (VAM) iekļaušanu valsts vidējās izglītības standartā noteiktajā izglītības saturā kā obligātu mācību priekšmetu sākot ar 2024. gadu.

No 2020.gada septembra, līdz ar kompetenču pieejā balstītā mācību satura ieviešanu,  valsts aizsardzības mācības specializēto kursu, kas iekļauts Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā, apgūst aptuveni 1900 skolēni vidējā izglītības pakāpē.

Valsts aizsardzības mācības specializētā kursa programmas paraugs izstrādāts ievērojot Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumos Nr.416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” noteiktos programmu paraugus.

 

Valsts aizsardzības mācība šobrīd tiek īstenota 97 mācību iestādēs visā Latvijā

Drošs karjeras plāns, Spied ŠEIT

   Papildu informāciju par iespējām iegūt valsts aizsardzības mācības skolotāja 

   kvalifikāciju var iegūt, sazinoties ar  Jaunsardzes nodaļas  vecāko ekspertu

   metodiskajos jautājumos pa tālruni 67335392 vai e-pastu jc@jc.gov.lv.