Latvian Cadet Force and Information Center

Jaunsardzes centrs ir aizsardzības ministra pakļautībā       esoša tiešās pārvaldes iestāde. Aizsardzības ministrs       centra pakļautību īsteno ar Aizsardzības ministrijas starpniecību.

The Republic of Latvia Cabinet Regulation No. 1419 of 15 December 2009 “Statutes of the Youth Guard and Information Centre” provides that the Cadet Force and Information Centre (Jaunsardzes un informācijas centrs; hereinafter – the Centre) is an administrative institution directly subordinated to the Minister of Defence. The Centre’s subordination to the Minister of Defence is implemented through the Republic of Latvia Ministry of Defence

Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadiem. Pievienojies mums!