Mācību programma

pirms pasākuma nepieciešams vecāka (līdz 18 gadiem) vai jaunsarga (virs 18 gadiem) apliecinājums par dalībai pasākumā atbilstošu veselības stāvokli

Jaunsargu interešu izglītības programma

Jaunsargu interešu izglītības programma 2019. gadā tika pārstrādāta un pilnveidota, lai sekmētu Jaunsardzes kustības pārdomātu un mērķtiecīgu attīstības gaitu.

Ieviešot kvalitatīvu jaunsargu apmācības īstenošanas programmu, ievērojot izglītojamo vecumposmus, skaidri nosakot katram vecumposmam atļautos nodarbību veidus un apgūstamo prasmju secīgumu, par prioritāru prasību nodarbību organizēšanā nosakot drošību, tika izstrādāti 13 tematiskie plāni pēc līmeņu sadalījuma (vecumposmiem).

 

Pieteikties programmai

Jaunsardzes centra 5 Novadu pārvaldes

Karte_Novadu pārvaldes