Par iestādi

Jaunsardzes centrs ir aizsardzības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Darbības mērķi

Jaunsardzes centra darbības mērķis ir veicināt Latvijas jaunatnes iesaisti visaptverošā valsts aizsardzībā un izpratni par to, tai skaitā, veicināt jaunatnes pilsonisko apziņu un patriotismu, izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā, attīstīt jaunatnes fizisko sagatavotību un visaptverošai valsts aizsardzībai nepieciešamās iemaņas, kā arī īstenot sadarbību ar biedrībām, nodibinājumiem un jaunatnes organizācijām valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes kustības organizēšanas jomā.

Open a link

Klikšķini šeit un raksti mums uz e-adresi portālā Latvija.lv

Neizmanto e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju!

Ziņas par iestādi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 27. februāra noteikumiem nr. 120 «Jaunsardzes centra nolikums» nosaka, ka Jaunsardzes centrs (turpmāk ― centrs) ir aizsardzības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Aizsardzības ministrs centra pakļautību īsteno ar Aizsardzības ministrijas starpniecību. 

Centram ir šādas funkcijas:

  • izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā;
  • veicināt jaunatnes pilsonisko apziņu un patriotismu;
  • īstenot sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām valsts aizsardzības jomā.

Lasīt vairāk par iestādi.

Informācija par budžetu

Budžeta paskaidrojums

Budžeta paskaidrojumā Jaunsardzes centrs sniedz skaidrojumu par valsts budžeta likumā apstiprinātajiem resursiem izdevumu segšanai un plānotajiem izdevumiem, darbības rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem, kā arī būtiskākajām plānotajām aktivitātēm, lai veicinātu Latvijas jaunatnes izpratni un iesaisti visaptverošā valsts aizsardzībā, stiprinātu piederību un lojalitāti Latvijas valstij.

Tāmes

Budžeta izpildi Jaunsardzes centrs īsteno atbilstoši kārtējam gadam apstiprinātajai plānoto resursu un izdevumu tāmei. Tāmes tiek publicētas Valsts kases tīmekļvietnē.

Finanšu pārskati

Gada pārskats sniedz informāciju par Jaunsardzes centra finansiālo stāvokli, darbību un darbības rezultātiem pārskata gadā. Finanšu pārskati tiek publicēti Valsts kases tīmekļvietnē.

Starptautiskā sadarbība

Jaunsardze kopš tās dibināšanas 1992. gadā aktīvi sadarbojas ar radniecīgām jauniešu organizācijām Baltijas valstīs – Igaunijas zemessargu organizācijas “Kaitseliit” (Aizsardzības līga) zēnu organizāciju “Noored Kotkad” (“Jaunie ērgļi”) un meiteņu organizāciju “Kodutütred” (“Dzimtenes meitas”), Lietuvas strēlnieku organizāciju “Lietuvos šaulių sąjunga” (Lietuvas Strēlnieku apvienība).

Starptautiskās rogaininga sacensības "Vējiņu kausu 2023"

Vadība

Kontakti medijiem

Kontaktinformācija trauksmes cēlējiem

Par aizsardzības nozares - komunikāciju ar trauksmes cēlējiem - atbild Audita un inspekcijas departamenta Ģenerālinspekcijas nodaļa. Trauksmes ziņojumus iesniedz saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu, papildus informācija atrodama Valsts kancelejā.

Lai uzdotu jautājumus par trauksmes celšanu, lūdzam sazināties ar plt. Rolandu Moļņiku vai trauksmes cēlēju kontaktpunktu – Valsts kanceleju.

pulkvežleitnants Rolands Moļņiks
Ģenerālinspekcijas nodaļas vadītāja vietnieks
Tālrunis: 67335252
E-pasts: trauksme@mod.gov.lv

Jaunsardzes centra vēsture un simbolika

Privātuma politika

Sīkdatņu izmantošanas noteikumu mērķis ir izskaidrot, kāda veida sīkdatnes (angļu valodā cookies) tiek izmantotas mūsu tīmekļa vietnē www.jc.gov.lv (tīmekļa vietne), kad apmeklētājs (lietotājs, Jūs) apmeklē tīmekļa vietni, kāds ir sīkdatņu izmantošanas nolūks, kā arī sniegt Jums norādījumus, kā pārvaldīt izvēlētos sīkdatņu iestatījumus.