Jaunsardze

Open a link

Piesakies jaunsargu 4. līmeņa nometnei

Jaunsardzes centrs no 30. aprīļa līdz 4. maijam organizēs 4. līmeņa jaunsargu nometni NBS Kājnieku skolas militārajā poligonā “Lāčusils”, kuras laikā tiks veikta 4. līmeņa jaunsargu apgūto prasmju un iemaņu nostiprināšana un testēšana. Nometnes laikā jaunsargi pilnveidos prasmes un iemaņas topogrāfijā, orientēšanās apvidū, lauka kaujas, ieroču un šaušanas apmācībā, kā arī notiks jaunsargu prasmju un iemaņu testēšana. Uzzini vairāk un piesakies!

Kustības mērķis

Jaunsardzes mērķis ir attīstīt dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko apziņu un patriotismu, garīgo un fizisko attīstību.

Bezmaksas interešu izglītība

Latvijas jauniešu valstiskā apziņa un personiskās līdzdalības sajūta ir pamatnosacījums stabilas un drošas valsts attīstībai. Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un finansēta Latvijas skolu jaunatnes kustība. Jaunsargu mācību process tiek īstenots kā brīvprātīga interešu izglītība. Katram jaunsargam, pēc svinīgā solījuma nodošanas, tiek izsniegts jaunsarga formastērps.

 

Veselības aprūpes pasākumi

Jaunsargiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu atlīdzināšanas kārtību meklē noteikumos par uzņemšanas kārtību Jaunsardzē.

.

 

Jaunsargu ikdiena 

Jaunsargu ikdiena ir Jaunsargu mācību paraugprogrammas apgūšana, iegūstot jaunas zināšanas un iemaņas, kā arī prasmes, kas var noderēt ikdienas dzīvē, piemēram, orientēšanās apvidū vai pirmā medicīniskā palīdzība. Pasākumi un darbošanās kopā saliedē jaunsargus un veicina piederību valstij un nostiprina patriotismu.

Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadiem. Pievienojies mums!

Open a link

Jaunsargu vērtības un standarti

Open a link

Jaunsargu bonusi

Open a link

Par vakcināciju pret ērču encifalītu

Jaunsargu pašpārvalde

Mērķi un uzdevumi

  1. Pārstāvēt jaunsargu intereses;
  2. Organizēt jaunsargu sabiedrisko dzīvi Centra organizētajos pasākumos;
  3. Organizēt jaunsargu darbošanos pasākumos ārpus Centra (brīvprātīgais darbs);
  4. Uzlabo informācijas apriti starp jaunsargiem un Jaunsardzes centru, organizē dažādas interešu aptaujas jaunsargu vidū.

Jaunsargu pašpārvaldes sastāvs 2023

Elīza Zaiceva, Jaunsargu pašpārvaldes vadītāja (4. NP)
Stefans Sergejenkovs, Jaunsargu pašpārvaldes vadītājas vietnieks (4. NP)

1. Novada pārvaldi pārstāv: Paula Muceniece, Jana Kuzņecova, Miķelis Iļče, Kristīne Pucena.

2. Novada pārvaldi pārstāv: Kitija Jermolajeva, Madara Skangale.

3. Novada pārvaldi pārstāv: Krista Freimane, Gustavs Emīls Krasts, Kristīne Liene Muižniece.

4. Novada pārvaldi pārstāv: Rūdis Miķelsons, Kristaps Jukša, Sandijs Vasilakijs.

5. Novada pārvaldi pārstāv: Elza Strupiša, Pēteris Pauls Cielavs, Ralfs Petrovičs.

Tuvākie mācību punkti