Valdība apstiprina 84 papildu amata pozīciju izveidi Jaunsardzes centrā

24.01.2024
Valsts aizsardzības mācība (VAM)
Informāciju sagatavoja
Jaunsardzes centra sabiedrisko attiecību speciālista p.i.

Lai varētu pilnvērtīgi uzsākt valsts aizsardzības mācības obligātā priekšmeta īstenošanu visās Latvijas izglītības iestādēs no 2024. gada 1. septembra un nodrošinātu Jaunsardzes interešu izglītības realizāciju, Ministru kabinets apstiprināja 84 papildus finansētu amata pozīciju izveidi Jaunsardzes centrā.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu valsts aizsardzības mācības apmācību, Jaunsardzes centrs kā optimālu risinājumu ir definējis nepieciešamību pēc 345 jaunsargu instruktoru amata vietām. Šobrīd valsts aizsardzības mācības nodrošināšanai Jaunsardzes centra rīcībā ir 244 apmācīti jaunsargu instruktori, bet 2024. gada piešķirtas vēl 26 finansētas jaunsargu instruktoru amata vietas, kopskaitā veidojot 270 jaunsargu instruktoru amata vietas.

Mērķa sasniegšanai, sākot ar 2024. gadu, papildus nepieciešamas vēl 75 finansētas jaunsargu instruktoru amata vietas un deviņas atbalsta personāla amata vietas. Jauno amatu vietu finansēšana tiks realizēta aizsardzības resoram piešķirtā budžeta ietvaros.

Tāpat Aizsardzības ministrija ir vienojusies ar Izglītības un zinātnes ministriju, ka sākotnējo 144 stundu programmas vietā tiks realizēta 112 stundu valsts aizsardzības mācība programma, saglabājot visus valsts aizsardzības mācības moduļus, dažus tematus nododot īstenošanai citiem mācību priekšmetiem.

Šobrīd, 2023./2024. mācību gadā, valsts aizsardzības mācība veiksmīgi tiek īstenota 182 izglītības iestādēs, aptverot vairāk nekā 15 500 valsts aizsardzības mācības izglītojamo, savukārt Jaunsardzes centra kustībā “Jaunsardze” ir iesaistījušies vairāk nekā 8 500 jaunsargu.

Jau ziņots, ka Saeima 2018. gadā pieņēma lēmumu, ka no 2024. gada 1. septembra valsts aizsardzības mācība kā obligāts mācību priekšmets tiek ieviesta visās izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējo un profesionālo vidējo izglītību.

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa
Tālrunis: 67335393
E-pasts: prese@mod.gov.lv