Šogad valsts aizsardzības mācību plāno īstenot vairāk kā 60 Latvijas skolās

18.04.2019
Valsts aizsardzības mācība (VAM)
Informāciju sagatavoja
JIC POD PN sabiedrisko attiecību speciālists

2019. gada 29. martā Aizsardzības ministrijā norisinājās sanāksme skolu pārstāvjiem, kuri plāno īstenot valsts aizsardzības mācību, sākot ar šā gada septembri.

Sanāksmē tika pārrunāta gan vispārīga mācību norise, gan arī izaicinājumi, ar kādiem Jaunsardzes un informācijas centrs var saskarties, piemēram, lai realizētu 2024.gada plānu un valsts aizsardzības mācību ieviestu visās Latvijas skolās būtu nepieciešami apmēram 350 jaunsargu instruktori ar pedagoģisko izglītību.

Kā iepriekš ziņots, kopumā nākamajā mācību gadā valsts aizsardzības mācību īstenos 61 Latvijas skola, tostarp, Kalnu, Tilžas, Alūksnes, Zemgales, Skaistkalnes, Jaunjelgavas, Raunas, Kalnciema, Balvu profesionālā, Staiceles Sporta profesionālā, Daugavpils 16., Rīgas 28. un Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola, kuras turpinās 2018.gada septembrī sākto valsts aizsardzības mācības pilotprojektu.

Šis mācību priekšmets tiek īstenotas gan vispārizglītojošās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada ietvaros, gan kā interešu izglītība jeb brīvprātīga dalība vasaras nometnēs, lai uzlabotu un nostiprinātu praktiskās iemaņas. Pirmā valsts aizsardzības mācības nometne norisināsies no 3. līdz 12. jūnijam Alūksnē, un tajā savu dalību šobrīd ir apstiprinājis 101 skolēns, kurš savā skolā apgūst valsts aizsardzības mācību.

VAM mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošās valsts aizsardzības kontekstā.

Lasi vairāk: https://www.leta.lv/search/find/?patern=VAM&mode=nonozare,stem&item=0EB73B38-2A2B-4D5C-97BF-B65D523349E6

Informāciju sagatavoja:

Jaunsardzes un informācijas centra
Plānošanas un organizācijas departamenta
Plānošanas nodaļas sabiedrisko
attiecību speciāliste
Katrīna Tiltiņa

Tālrunis +371 67335389.
E-pasts: katrina.tiltina@jic.gov.lv