Skrundas novadā Rudbāržu muižā norit jauno jaunsargu instruktoru apmācību seminārs

07.02.2023
Pasākumi
Jaunsardze
Informāciju sagatavoja
JC sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunsardzes centra organizētais mācību seminārs jaunsargu instruktoriem pamata militāro prasmju kursā notiek no 2023. gada 6. līdz 16. februārim Rudbāržu muižā.

Pamata militāro prasmju kursā Rudbāržu muižā paredzēta 28 jaunsargu instruktoru apmācība.

10. februārī jaunsargu instruktori dosies uz Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, lai turpinātu pilnveidot savu izglītību padziļināti apgūstot pedagoģijas studijas profesionālā bakalaura studiju programmā “Sporta, veselības un valsts aizsardzības mācības skolotājs”.

Mācību laikā, Rudbāržu muižā, tiks iegūtas pamatzināšanas un vingrinātas prasmes militārajā disciplīnā, ierindas noteikumos, apgūti profesijai nepieciešamie termini un definīcijas, karavīra pienākumi un formas tērpa nēsāšanas prasības. Īpaša vērība šāda veida kursā tiek pievērsta pareizai militārā ekipējuma lietošanai un ieroču mācībai. Jauno iemaņu starpā tiek apgūta arī topogrāfija - koordinātu un savas atrašanās vietas noteikšana uz kartes, nezināmā apvidū. Topogrāfijas nodarbību noslēgumā jaunsargu instruktoriem ir jāveic orientēšanās apvidū izmantojot karti un kompasu.

Pēc kursa apgūšanas jaunsargu instruktoriem būs iegūtas pamatzināšanas un praktiskās iemaņas par militārajām prasmēm.

Jaunsargu instruktoru kvalifikācijas celšanas mācību semināri tiek organizēti regulāri, lai instruktori iegūtu jaunas zināšanas un celtu savu kvalifikāciju, organizētu un vadītu kvalitatīvas un drošas nodarbības jaunsargiem un valsts aizsardzības mācības izglītojamiem vidējās izglītības iestādēs.

 

Informāciju sagatavoja:
Jaunsardzes centra
Plānošanas un izglītības departamenta
Valsts aizsardzības mācības nodaļas sabiedrisko
attiecību speciāliste
Aiva Priedīte - Tirziņa
Tālrunis +371 67335389
e-pasts: aiva.priedite@jc.gov.lv