Sadarbības protokola parakstīšana 2024. gadam

30.10.2023
Jaunsardze
Aktualitātes
Informāciju sagatavoja
JC sabiedrisko attiecību speciālista p.i.

Sadarbības protokola parakstīšana
Mirklis pēc protokola parakstīšanas. No kreisās – Silver Tamm (Igaunija), Ave Proos (Igaunija), Artis Guzlēns (Latvija), Maj Matt Hankin (Apvienotā Karaliste) un Tadas Venskūnas (Lietuva). Foto: Jaunsardzes centrs.

Laikā no 25. līdz 27.oktobrim Tallinā notika starpvalstu plānošanas sanāksme, kurā Jaunsardzei līdzīgas organizācijas dalījās pieredzē un plānoja nākotnes sadarbību. Tikšanās noslēgumā 27.oktobrī tika parakstīts sadarbības protokols ar Igaunijas ("Kodutütred" un "Noored Kotkad"), Lietuvas ("Lithuanian Riflemen’s Union"), Apvienotās Karalistes ("United Kingdom Army Cadets") un Polijas ("Central Military Recruitment Centre") jauniešu organizāciju pārstāvjiem, tādējādi stiprinot starptautisko sadarbību un draudzību. Jaunsardzes centra vārdā protokolu parakstīja 1. novada pārvaldes vadītājs Artis Guzlēns.

Sadarbības protokolā ir iekļauti pasākumi, kas dos iespēju visu piecu valstu jauniešiem un viņu vadītājiem 2024. gadā piedalīties nometnēs, sacensībās un apmācībās Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Lielbritānijā un Polijā. Šajos pasākumos ir iekļauti jau ikgadējie Jaunsardzes centra organizētie pasākumi “Vējiņu kauss” un “Turlā kauss”, nometnes “Baltic Guard 2024” Igaunijā un “Žalgiris” Lietuvā, kā arī citi starptautiskie sporta un kultūras pasākumi un pieredzes apmaiņas semināri.

"Kodutütred" vadītāja Ave Prosa (Ave Proos) norādīja, ka ikgadējā tikšanās klātienē un sadarbības protokola parakstīšana ir svarīgs solis attiecību stiprināšanā, un uzsvēra, ka starptautiskā pieredze ir nenovērtējama vērtība gan jauniešiem, gan viņu vadītājiem. Savukārt "Noored Kotkad" vadītājs Silvers Tamms (Silver Tamm) norādīja, ka sadarbības stiprināšana ar kaimiņvalstīm un attālākiem partneriem ir svarīga gan no mācīšanās, gan no pieredzes apmaiņas viedokļa, ienesot jaunas idejas un pieejas darbā ar jaunatni Igaunijā.

Uzziņai. Jau kopš 2002. gada Jaunsardzes centrs aktīvi sadarbojas ar Igaunijas un Lietuvas jauniešu organizācijām. Pēdējos gados mūsu partneru loks ir paplašinājies, iekļaujot Poliju un Apvienoto Karalisti.