Jaunsargu pašpārvalde uzsāk jaunu tradīciju

26.04.2021
Pasākumi
Informāciju sagatavoja
JC sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunsargu pašpārvalde uzsāk jaunu tradīciju, kas saistīta ar Jaunsargu pašpārvaldes (JsP) atskatu vēsturē. Katru mēnesi tiks publicētas intervijas, atmiņu stāsti un aktualitātes par JsP vēsturi, kā arī par šodienas aktualitātēm.

2022.gadā JsP svinēs savu 10 dzimšanas dienu, un, lai kopīgi noietais laika posms neizzustu no mūsu atmiņām, jau tagad jānogulda paveiktais, piedzīvotais, sasniegtais un iecerētais.

JsP aizsākumi meklējami 2010.gadā, kad 3.-4.decembrī Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā notika 2.Jaunsardzes konference “Jaunsardzes 2010. – 2014.vadlīnijas. Jaunsargu līdzdalība”. Konferences ietvaros darbojās darba grupa, kuras uzdevums bija sniegt priekšlikumus JsP struktūrai, darbības principiem, uzdevumiem un mērķiem. Sīkākus un detalizētākus JsP izveides principus izstrādāja 2011.gadā. Šajā gadā tika izstrādāts arī svarīgs dokuments “Jaunsargu pašpārvaldes nolikums”.

 2012.gadā darbu sāka 1.JsP sastāvs un JsP vadīja jaunsargs no Rīgas jaunsargu vienības Pauls Maurers. Man bija tas gods būt klāt pie JsP izveides, koordinēšanas un vairāku gadu garumā darboties kopā ar aktīviem, radošiem, gudriem, atsaucīgiem un motivētiem jauniešiem, kuri darbojas Jaunsardzē.

Atmiņu stāstus sāksim ar interviju sēriju par jaunsargiem, kuri snieguši ievērojamu devumu JsP vadīšanā: Pauls Maurers, Romāns Gagunovs, Eva Spriņģe, Roberts Kokins. Plānota arī intervija ar JsP logo izveidotāju Alisi Leitāni. Vēlamies izcelt arī tos JsP dalībniekus, kuri pēc darbošanās Jaunsardzē, darba  gaitas uzsākuši Jaunsardzes centrā un kļuvuši par jaunsargu instruktoriem: Viktorija Ozola, Juris Jēkabs Tomašūns, Alise Samsonoviča. Lūgsim atmiņās dalīties arī JsP bijušos koordinatorus un atbalstītājus Lauru Kiseļovu, Aiju Klāni, Ingu Dambi un Maksimu Bačuru. Lūdzam atsaukties arī citus bijušos JsP dalībniekus, kuri vēlas dalīties atmiņās par laiku, kad darbojāties JsP, kā arī īpaši lūdzam atsaukties tos, kuri savu dzīvi pēc Jaunsardzes ir saistījuši ar profesionālo dienestu NBS un Zemessardzē. JsP labprāt uzklausītu jūsu atmiņu stāstus un vēlētos uzzināt par to, kā veidojusies jūsu turpmākā karjera.

Vairāku gadu garumā JsP dalībnieki aktīvi piedalījušies dažādu aktivitāšu organizēšanā:

  • paralēlās aktivitātes Jaunsardzes Sporta spēlēs;
  • jautrās stafetes, spēles un uzdevumi starptautiskajā nometnē “Baltic Guards”;
  • vakara aktivitāšu organizēšana Ukrainas bērnu nometnē Latvijā;
  • kā brīvprātīgie darbojušies NBS un ZS organizētājos pasākumos (4.maija parāde, 18.novembra parāde, NBS diena, ZS jubileja u.c);
  • popularizēta Jaunsardze prezentācijās Nacionālajā bibliotēkā, pasākumā “Nāc un piedalies!”, akcijas pasākumos “Par tīru Latviju”;
  • kā atbalsta personāls darbojās Latvijas simtgades pasākumā “Skolas soma”.

Katru gadu JsP tiek organizēti semināri, kuros jaunsargiem ir iespēja attīstīt savas līdera prasmes, iegūt jaunu pieredzi un iesaistīties patriotiskās audzināšanas un jaunsargu mācību procesa atbalsta pasākumos, kā arī sabiedriskā darba organizēšanā.

Interviju ar JsP logo veidotāju Alisi Leitāni lasiet jau nākošajā piektdienā 30.aprīlī.


Informāciju sagatavoja:

Jaunsardzes centra Plānošanas un organizācijas departamenta Plānošanas nodaļas vecākā eksperte, JsP koordinatore Judīte Suharevska (Judite.Suharevska@jc.gov.lv).


Ar pašreizējo JsP sastāvu, JsP nolikumu un citām aktivitātēm varat iepazīties Jaunsardzes centra mājas lapā www.jc.gov.lv un sociālajos tīklos.