Jaunsargu instruktori cels savu kvalifikāciju mācību semināros 

09.08.2023
Aktualitātes
Informāciju sagatavoja
JC sabiedrisko attiecību speciālists

Nacionālo bruņoto spēku militārajā poligonā (MP) “Lāčusils”, Alūksnes novadā no 12. līdz 14. un no 21. līdz 25. augustam jaunsargu instruktoriem norisināsies Nodarbību sagatavošanas un vadīšanas (NSV) kurss. Kursa laikā jaunsargu instruktori iegūs prasmes un iemaņas valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes nodarbību sagatavošanā un vadīšanā. Sekmīgi apgūstot šos kursus, instruktori spēs realizēt, drošas, plānotas un kvalitatīvas nodarbības jaunsargiem un valsts aizsardzības mācības (VAM) izglītojamajiem.

Laika posmā no 15. līdz 20. augustam jaunsargu instruktoriem turpat MP “Lāčusils” norisināsies Stacionārās šaušanas ar mazkalibra ieročiem nodarbību sagatavošanas un vadīšanas kurss (SŠ). Šajā kursā tiks iegūtas padziļinātas zināšanas un iemaņas, lai varētu jaunsargiem un valsts aizsardzības mācības izglītojamiem vadīt drošas un plānotas stacionārās kaujas šaušanas nodarbības ar mazkalibra ieročiem. 

Paralēli kvalifikāciju mācību kursiem MP “Lāčusils” no 14. līdz 25. augustam Ogres tehnikumā, Tīnužu pagastā, Ogres novadā norisināsies Lauka kaujas iemaņu nodarbību sagatavošanas un vadīšanas kurss (LKI). Plānots, ka jaunsargu instruktoriem šī kursa apguvē pievienosies arī jaunsargi, kuriem šī būs laba iespēja atsvaidzināt un nostiprināt jaunsargu nodarbībās apgūtās zināšanas un prasmes.

Tie jaunsargu instruktori, kuri iepriekš minētos kursus ir jau apguvuši, būs iespēja savas zināšanas papildināt Papildus kvalifikācijas kursā, kurš ietver trīs moduļus: 

  • A modulis – sporta tūrisms,
  • B modulis – vispārējā fiziskā sagatavotība, orientēšanās apvidū, 
  • C modulis – drošība uz ūdens.

Šis kurss norisināsies no 22. līdz 25. augustam Saldus tehnikumā, Saldū. Šajos kursos iegūtās zināšanas un prasmes jaunsargu instruktori varēs izmantot turpmākā darbā vadot VAM un jaunsargu nodarbības.

Plānots, ka kvalifikāciju semināros kopumā piedalīsies 168 jaunsargu instruktori un 100 jaunsargi no visas Latvijas teritorijas.

Jau ziņots, ka Jaunsardzes centrs instruktoru seminārus organizē divas reizes gadā – janvārī un augustā. Jaunsargu instruktoru kvalifikācijas celšanas mācību semināri tiek organizēti, lai instruktori iegūtu jaunas zināšanas un celtu savu kvalifikāciju, organizētu un vadītu kvalitatīvas un drošas nodarbības jaunsargiem.