Jaunsardzes centrs aicina Latvijas iedzīvotājus kļūt par valsts aizsardzības mācības skolotājiem

05.04.2022
Valsts aizsardzības mācība (VAM)
Informāciju sagatavoja
JC sabiedrisko attiecību speciālste

Jaunsardzes centrs aicina esošos pedagogus, augstāko izglītību ieguvušos, kā arī vidusskolu absolventus izvēlēties valsts aizsardzības mācības skolotāja profesiju.

Jau pašlaik esošie pedagogi var iegūt valsts aizsardzības mācības skolotāja kvalifikāciju, piedaloties kursos, kuru kopējais ilgums ir apmēram 11 nedēļas, pabeidzot apmācību divu gadu laikā.

Savukārt vidusskolu absolventiem Jaunsardzes centrs piedāvā apmaksātas studijas Latvijas Sporta un pedagoģijas akadēmijas programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība”, ja tiek noslēgts darba līgums ar Jaunsardzes centru. Šī programma ietver studijas gan pedagoģijā, gan militārajā jomā. Līdz ar to tās absolventi būs tiesīgi strādāt par valsts aizsardzības mācības skolotājiem un sporta skolotājiem, kā arī strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem bērnudārzos un interešu izglītības jomā.

“Jaunsargu instruktoram jābūt augstākai pedagoģiskai izglītībai, militārai kvalifikācijai, jānokārto Jaunsardzes centra specifiskie kursi, jāorganizē pasākumi nedēļas nogalēs un vasarā, jābūt ar augstām komunikācijas prasmēm, jo jāveido sadarbība ar jauniešiem, viņu vecākiem, mācību iestādēm, pašvaldībām un tā es varētu vēl turpināt šo nepieciešamo kvalifikāciju sarakstu. Bet satraukumam nav pamata, jo ir virkne labo ziņu – Jaunsardzes centrs organizē un apmaksā augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanu, nodrošina nepieciešamās militārās kvalifikācijas iegūšanu un arī šeit man jāpiezīmē, ka šos militāros kursus var absolvēt jebkurš pilsonis, kuram ir kaut cik veselīgas prasības pret savu fizisko un mentālo sagatavotību,“ stāsta Jaunsardzes centra direktors pulkvežleitnants Aivis Mirbahs.

Jau ziņots, ka 2020. gada 3. decembrī Saeima pieņēma Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumu, kas paredz, ka no 2024. gada 1. septembra valsts aizsardzības mācības priekšmeta apguve vidējās izglītības programmās būs obligāta. Lai nodrošinātu šī mācību priekšmeta apguvi visās Latvijas skolās, būs nepieciešami ap 270 valsts aizsardzības mācības skolotāji.

Jau vēstītska valsts aizsardzības mācība 2018. gadā kā pilotprojekts tika ieviesta 13 Latvijas skolās. Patlaban valsts aizsardzības mācību kā izvēles interešu izglītības priekšmetu pasniedz 97 Latvijas skolās.

Valsts aizsardzības mācība tiek īstenota gan kā mācību priekšmets vispārizglītojošās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada ietvaros, gan kā interešu izglītība jeb brīvprātīga dalība vasaras nometnēs, lai uzlabotu un nostiprinātu praktiskās iemaņas.

Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā.

Ja Jūs vēlaties konkurētspējīgu un stabilu atalgojumu (līdz 1382.00 EUR pirms nodokļu nomaksas), interesantus un izaicinošus darba pienākumus, atbalstošus darba kolēģus un visbeidzot svarīgākais – ja Jūs vēlaties būt daļa no kaut kā liela un nozīmīga, pievienojieties Jaunsardzes centra komandai un kļūstiet par Jaunsargu instruktoru.

Papildu informāciju par iespējām iegūt valsts aizsardzības mācības skolotāja kvalifikāciju var iegūt pa tālruni 67335388 vai e-pastu jc@jc.gov.lv.

Drošs karjeras plāns informācijas attēls