Jaunsardzes centra seminārā pārrunās valsts aizsardzības mācības ieviešanu skolās

23.03.2022
Valsts aizsardzības mācība (VAM)
Informāciju sagatavoja
JC sabiedrisko attiecību speciāliste

23. martā, Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Baiba Bļodniece atklās Jaunsardzes centra semināru, kurā iestādes pārstāvji pārrunās valsts aizsardzības mācības ieviešanu Latvijas skolās.

“Jaunsardzes centrs veic ļoti nozīmīgu darbu, palīdzot mūsu jauniešiem augt par drosmīgiem un uzņēmīgiem Latvijas pilsoņiem un veicinot viņu sagatavotību jebkurai krīzes situācijai. Aicinu Latvijas skolas pieteikties valsts aizsardzības mācības īstenošanai nākamajā mācību gadā, kā arī aicinu interesentus kļūst par valsts aizsardzības mācības skolotājiem, izvēloties drošu karjeras plānu un sniedzot savu ieguldījumu visaptverošas valsts aizsardzības ieviešanā,” uzsver B. Bļodniece.

2021./2022. mācību gadā valsts aizsardzības mācību kā izvēles interešu izglītības priekšmetu pasniedz 97 Latvijas skolās, kurās to apgūst ap 5360 skolēni.

Lai turpinātu vai uzsāktu valsts aizsardzības mācību īstenošanu 2022./2023. mācību gadā, izglītības iestādes aicinātas pieteikties līdz 28. martam, tiešsaistē aizpildot pieteikuma veidlapu.

Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likums paredz, ka no 2024. gada 1. septembra valsts aizsardzības mācības priekšmeta apguve vidējās izglītības programmās būs obligāta.

Lai nodrošinātu valsts aizsardzības mācības kā obligāta izglītības priekšmeta īstenošanu visā valstī, kā arī nodrošinātu Jaunsardzes pieejamību visos Latvijas novados, Jaunsardzes centram kopumā nepieciešami 270 jaunsargu instruktori, kā arī papildu administratīvais personāls.

Jaunsardzes centrs aicina esošos pedagogus, augstāko izglītību ieguvušos, kā arī vidusskolu absolventus izvēlēties valsts aizsardzības mācības skolotāja profesiju.

Jau pašlaik esošie pedagogi var iegūt valsts aizsardzības mācības skolotāja kvalifikāciju, piedaloties kursos, kuru kopējais ilgums ir apmēram 11 nedēļas, pabeidzot apmācību divu gadu laikā.

Savukārt vidusskolu absolventiem Jaunsardzes centrs piedāvā apmaksātas studijas Latvijas Sporta un pedagoģijas akadēmijas programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība”, ja tiek noslēgts darba līgums ar Jaunsardzes centru. Šī programma ietver studijas gan pedagoģijā, gan militārajā jomā. Līdz ar to tās absolventi būs tiesīgi strādāt par valsts aizsardzības mācības skolotājiem un sporta skolotājiem, kā arī strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem bērnudārzos un interešu izglītības jomā.

Informācija par iespējām kļūt par valsts aizsardzības mācības skolotāju pieejama Jaunsardzes centra vietnē: www.jc.gov.lv/dross-karjeras-plans.

Jau ziņots, ka valsts aizsardzības mācība 2018. gadā sākotnēji tika ieviesta kā pilotprojekts 13 Latvijas skolās. Tās mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošās valsts aizsardzības kontekstā.

Valsts aizsardzības mācības apgūšana un brīvprātīga iestāšanās Jaunsardzē veicina bērnu fizisko sagatavotību un patriotismu. Taču nedz jaunsargiem, nedz arī valsts aizsardzības mācību apgūstošiem vidusskolēniem pēc programmu absolvēšanas nav obligāti jāsāk militārā karjera.

Jaunsardzes centrs īsteno Jaunsardzes darbu un organizē valsts aizsardzības mācības apguvi vidusskolās.

 

Informatīvi:


Informāciju sagatavoja:

AM Militāri publisko attiecību departamenta

Preses nodaļas vecākā referente

Vita Briže

Tālrunis: 67335045

E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv