Jaunsardzes centra rīkotā sanāksme par valsts aizsardzības mācības īstenošanu

10.05.2024
Valsts aizsardzības mācība (VAM)
Informāciju sagatavoja
Jaunsardzes centra sabiedrisko attiecību speciālists

2024. gada 9.maijā Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā notika Jaunsardzes centra organizēta sanāksme izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējo vidējo izglītības programmu. Sanāksmes mērķis bija informēt sapulces dalībniekus par valsts aizsardzības mācības (VAM) kā obligāta mācību priekšmeta ieviešanu izglītības iestādēs no 2024./2025. mācību gada. Bez izglītības iestāžu vadītājiem, sanāksmē tika aicināti piedalīties arī pašvaldību pārstāvji, pārstāvji no Pašvaldību savienības un Izglītības un zinātnes ministrijas. Sanāksmē klātienē piedalījās vairāk kā 100 un attālināti vairāk kā 260 dalībnieku.

Sanāksmi atklāja aizsardzības ministrs doktors Andris Sprūds, kurš pateicās izglītības iestāžu pārstāvjiem par jauniešu patriotiskās audzināšanas veicināšanu un uzsvēra VAM nozīmīgumu skolās. Jaunsardzes centra direktors pulkvedis Aivis Mirbahs klātesošos iepazīstināja ar VAM ieviešanas un īstenošanas gaitu un Jaunsardzes centra lomu tajā. Par VAM integrēšanu Vispārējās vidējās izglītības standartā klātesošos iepazīstināja Valsts izglītības satura centra (VISC) Izglītības satura departamenta direktore Diāna Šavalgina.

Sanāksmes laikā izglītības iestāžu pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora Rūdolfa Kalvāna, Saldus tehnikuma direktores Ivetas Bērziņas, Rīgas 93. Vidusskolas direktores Gunitas Kļaviņas un Rīgas 66. vidusskolas direktores Elitas Guruli prezentācijām par VAM ieviešanas pieredzi savās skolās. Sanāksmes noslēgumā uz sanāksmes dalībnieku jautājumiem atbildēja pulkvedis A. Mirbahs un VISC pārstāve D. Šavalgina.

Iepriekš jau ziņots, ka VAM kā pilotprojekts tika uzsākts 2018. gadā 13 Latvijas izglītības iestādēs. Šajā mācību gadā to kā izvēles mācību priekšmetu apgūst vairāk kā 15 tūkstoši izglītojamo visā Latvijā. No 2024. gada 1.septmebra VAM tiks īstenots kā obligāts mācību priekšmets vispārizglītojošās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs divu secīgu mācību gadu ietvaros. Pēc VAM apgūšanas izglītojamajiem ir iespēja brīvprātīgi piedalīties VAM nometnē. VAM mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un