Jaunsardzes centra gada noslēguma sanāksmē pārrunās šogad paveikto

16.12.2021
Pasākumi
Informāciju sagatavoja
JC sabiedrisko attiecību speciāliste

Rīt, 16. decembrī, aizsardzības ministrs Artis Pabriks atklās Jaunsardzes centra gada noslēguma tiešsaistes sanāksmi, kurā iestādes pārstāvji izvērtēs šogad paveiktos uzdevumus, kā arī apspriedīs Jaunsardzes centra turpmāko darbību.

“Jaunsardzes centrs sniedz iespēju Jaunsardzē un valsts aizsardzības mācībā apgūt valsts aizsardzībā  noderīgas zināšanas un prasmes, izkopt līderības dotības, spēju darboties komandā un iemācīties rīkoties dažādās krīzes situācijās, palīdzot bērniem un jauniešiem augt par drosmīgiem un kritiski domājošiem mūsu valsts iedzīvotājiem. Vēlos pateikties Jaunsardzes centram un instruktoriem par nozīmīgo ieguldījumu jauniešu patriotiskajā audzināšanā un visaptverošas valsts aizsardzības ieviešanā Latvijā,” uzsver A. Pabriks.

Jaunsardzes centra sanāksmē piedalīsies arī Latvijas Mākslas akadēmijas rektors profesors Kristaps Zariņš, Projektu un attīstības daļas vadītājs Jānis Gailītis un mākslinieks Mārtiņš Pundurs, kuriem aizsardzības ministrs izteiks pateicību par sadarbību, Latvijas Mākslas akadēmijai izstrādājot Jaunsardzes centra apbalvojumus – trīs pakāpju medaļas, kuras turpmāk motivēs darbiniekus, karavīrus un jaunsargus izaugsmei, kā arī varēs izmantot pateicības izteikšanai sadarbības partneriem.

Jaunsardzes centrs īsteno Jaunsardzes darbu un organizē valsts aizsardzības mācības apguvi vidusskolās. 

2021./2022. mācību gadā valsts aizsardzības mācību kā izvēles interešu izglītības priekšmets pasniedz 97 Latvijas skolās, kurās to apgūst 5362 skolēnu. Iepriekšējā mācību gadā valsts aizsardzības mācību apguva aptuveni 1900 skolēnu 68 Latvijas skolās, kas liecina par pieaugošo interesi par šo mācību priekšmetu.

Jau ziņots, ka šogad 10. augustā, Ministru kabinets apstiprināja Aizsardzības ministrijas informatīvo ziņojumu “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē”.

Ziņojumā secināts, ka, neskatoties uz Covid-19 pandēmijas radītajiem izaicinājumiem, valsts aizsardzības mācības ieviešana ir uzsākta veiksmīgi un ir turpināma atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem, lai no 2024./2025. mācību gada valsts aizsardzības mācību īstenotu kā obligātu mācību priekšmetu vidējās izglītības iestādēs.

Jaunsardzes centra veiktie aprēķini liecina, ka izglītojamo skaits valsts aizsardzības mācībā pēc brīvprātīgas izvēles principa turpinās pieaugt līdz 2024. gadam.

Tāpat saskaņā ar ziņojumu valsts aizsardzības mācības nometnes plānots turpināt organizēt vietās, kur ir plānota Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras, tai skaitā, šautuvju, attīstība. Kopumā šādas vietas nākotnē būs piecas – viena Rīgā un pa vienai katrā Latvijas reģionā. Ik vasaru šajās vietās tiks organizētas nometnes valsts aizsardzības mācības pirmā un otrā mācību gada audzēkņiem.

Lai nodrošinātu valsts aizsardzības mācības kā obligāta izglītības priekšmeta īstenošanu visā valstī, kā arī nodrošinātu Jaunsardzes pieejamību visos Latvijas novados, Jaunsardzes centram kopumā nepieciešami 270 jaunsargu instruktori, kā arī papildu administratīvais personāls.

Jau ziņots, ka valsts aizsardzības mācība 2018.gadā kā pilotprojekts tika ieviesta trīspadsmit Latvijas skolās. Tās mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošās valsts aizsardzības kontekstā.

Saeima 2020. gada 3. decembrī pieņēma Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumu, kas paredz, ka no 2024.gada 1.septembra valsts aizsardzības mācības priekšmeta apguve vidējās izglītības programmās būs obligāta.

Valsts aizsardzības mācības apgūšana un brīvprātīga iestāšanās Jaunsardzē veicina bērnu fizisko sagatavotību un patriotismu. Taču nedz jaunsargiem, nedz arī valsts aizsardzības mācību apgūstošiem vidusskolēniem pēc programmu absolvēšanas nav obligāti jāsāk militārā karjera.


Informāciju sagatavoja:

AM Militāri publisko attiecību departamenta

Preses nodaļas vecākā referente

Vita Briže

Tālrunis: 67335045

E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv