Alūksnes novadā notiks valsts aizsardzības mācības nometne

25.07.2022
Valsts aizsardzības mācība (VAM)
Informāciju sagatavoja
JC sabiedrisko attiecību speciāliste

No 25. jūlija līdz 3. augustam poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā notiks Jaunsardzes centra organizētā valsts aizsardzības mācības nometnes 10. klašu skolēniem un 1. vai 2.  kursa audzēkņiem no profesionālajām izglītības iestādēm. Tiek plānots, ka šajā nometnēs piedalīsies ap 80 skolēnu.

Šogad tiek organizētas trīs valsts aizsardzības mācības nometnes, no kurām divas tika aizvadītās jūnija sākumā.

Līdzīgi kā aizvadītajās nometnēs, dalībniekiem būs iespēja pilnveidot un nostiprināt praktiskas iemaņas, kuras apgūtas mācību gada laikā valsts aizsardzībās mācības nodarbībās. Skolēni padziļināti apgūs lauka kaujas un šaušanas iemaņas, kā arī piedalīsies ierindas mācības un daudzās citās aizraujošās nodarbībās.

Vakaros, pēc nodarbībām, norisināsies saliedēšanās pasākumi un dažādas izglītojošas aktivitātes, kuru mērķis ir padziļināt zināšanas par Latvijas vēsturi.

29. jūlijā dalībnieki dosies ekskursijā, izzinot nozīmīgas vietas Alūksnes apkaimē. 

1. augustā tiek plānots organizēt Iekšlietu ministrijas displejus, kuros sevi prezentēs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policijas pārstāvji un Robežsardze, tādejādi VAM izglītojamiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus minēto iekšlietu struktūrvienību darbiniekiem, kā arī uzzināt par interesantām karjeras iespējām.

Jau ziņots, valsts aizsardzības mācība tiek īstenota gan kā mācību priekšmets vispārizglītojošās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada ietvaros, gan kā interešu izglītība jeb brīvprātīga dalība vasaras nometnēs. Galvenais šī mācību priekšmeta izvirzītais mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā.

Šobrīd valsts aizsardzības mācība tiek īstenota 97 skolās Latvijā, un to apgūst 5359 skolēni. Sākot ar 2024. gadu, valsts aizsardzības mācību plānots ieviest visās valsts vidējās izglītības iestādēs kā obligātu mācību priekšmetu.


Informāciju sagatavoja:
Jaunsardzes centra
Plānošanas un izglītības departamenta
Valsts aizsardzības mācības nodaļas sabiedrisko
attiecību speciāliste
Katrīna Tiltiņa
Tālrunis +371 67335389.
E-pasts: katrina.tiltina@jc.gov.lv