Plānošanas un izglītības departamenta Valsts aizsardzības mācības nodaļas vecākā referenta (maketētāja) amatu uz noteiktu laiku

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Galvenie amata pienākumi:

 •   Veikt iespieddarbu projektu (metodisko un informatīvo materiālu, mācību literatūras, veidlapu u.c.) maketēšanu, atbilstoši noteiktajiem termiņiem un kvalitātes prasībām.
 • Nodrošināt iespieddarbu kvalitātes kontroli maketā un drukāšanas procesā, veicot krāsu modeļu atbilstības un krāsu pārklāšanas kontroli.
 • Veidot infografikas Jaunsardzes centra vajadzībām.
 • Formatēt iespieddarbu tekstus, nodrošinot ortogrāfijas un interpunkcijas normu ievērošanu.
 • Sniegt konsultācijas poligrāfijas jautājumos.
 • Veidot un pārzināt poligrāfijas darbu arhīvu.
 • Administrēt un konfigurēt Jaunsardzes centra mājaslapu, sagatavot materiālus ievietošanai Jaunsardzes centra mājaslapā.
 • Sniegt tehnisko un konsultatīvo atbalstu par satura ievietošanu Jaunsardzes centra mājaslapā.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • vismaz vidējā profesionālā izglītība, kas papildināta ar atbilstošiem kursiem;
 • vēlama profesionālā pieredze tipogrāfijā vai izdevniecībā, pieredze maketēšanā, dizaina veidošanā, mājaslapu administrēšanā;
 • prasme lietot dažādas maketēšanas programmas;
 • pieredze darbā ar Microsoft Office, interneta pārlūkprogrammām, Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop, Adobe Indesign programmām;
 • prasme orientēties tehnoloģiskajā dokumentācijā;
 •  “B” kategorijas autovadītāja apliecība;
 • izpratne par aizsardzības nozari un Jaunsardzes centra vietu tajā;
 • vēlme apgūt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, regulāri piedalīties kvalifikācijas celšanas pasākumos;
 • labas plānošanas un organizēšanas prasmes;
 • spēja strādāt gan individuāli, gan komandā.

Amats klasificēts 19.1. saimes II līmenī (9.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 835 EUR līdz 1190 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei, un kvalifikācijas).Nepieciešams derīgs Covid-19 sertifikāts.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2022.gada 11.jūlijam. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt uz e-pastu:  konkursi@jc.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Papildus informācija par Jaunsardzes centru interneta mājas lapā: www.jc.gov.lv.

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.

Tālruņi uzziņām: 26185248; 28385124

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.