Jaunsardzes centrs izsludina atklātu konkursu uz 4. novada pārvaldes vadītāja vietnieka amatu uz nenoteiktu laiku

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Jaunsardzes centrs izsludina atklātu konkursu uz 4. novada pārvaldes vadītāja vietnieka amatuuz nenoteiktu laiku.

Pievienojies nozares profesionāļiem un kopā ar mums sasniedz profesionālu izaugsmi!

Ieguvumi

 • izaicinājumiem pilns, interesants, dinamisks un atbildīgs darbs;
 • neatsverama, pilnvērtīga pieredze un izaugsme profesionālajā jomā;
 • atalgojums no 1353 līdz 1747 EUR (bruto) mēnesī;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • iespēja iegūt apmaksātu augstāko pedagoģisko izglītību;
 • regulāri papildināt zināšanas tālākizglītības un kvalifikācijas kursos;
 • apmaksāts mobilais internets un telefonsarunas.

Galvenie pienākumi

 • plānot, organizēt un pārraudzīt komandā esošo jaunsargu instruktoru darbu;
 • piedalīties pasākumu plānošanā un organizēšanā;
 • organizēt jaunsargu instruktoru galveno pasākumu plāna un finanšu plāna izstrādi;
 • veikt galveno pasākumu plāna un tematiskā plāna kontroli;
 • apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt novada pārvaldes atbildībā esošo instruktoru kursus;
 • veikt struktūrvienības administratīvā atbalsta funkcijas;
 • darba izpildes vieta: Pulkveža O. Kalpaka iela 34, Jelgava.

Nepieciešamās prasības

 • iegūta vai apgūst vismaz sestajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim atbilstošu augstāko izglītību pedagoģijā, izglītības zinātnē vai citā izglītības jomā, ja attiecīgā studiju programma nodrošina skolotāja kvalifikācijas ieguvi;
 • vēlama pieredze militārajā dienestā un pieredze metodiskajā darbā;
 • pieredze normatīvo aktu izstrādē;
 • izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes centra vietu tajā;
 • prasmes darboties ar MS Office un citām datorprogrammām;
 • labas angļu valodas prasmes;
 • “B” kategorijas autovadītāja apliecība;
 • derīgs e-paraksts.

Pievienojies!

Gaidīsim Tavu darba dzīves aprakstu (CV) un pieteikuma vēstuli ar pamatojumu, kādēļ vēlies pievienoties Jaunsardzes centram, uz e-pastu - konkursi@jc.gov.lv līdz 2023.gada 31. janvārim. Tālrunis uzziņām: +371 26520497.

 

Pateicamies visiem pretendentiem par atsaucību! Ja nesazināsimies trīs nedēļu laikā kopš pieteikuma nosūtīšanas, lūdzam uzskatīt, ka netikāt izvirzīts/-a nākamajai atlases kārtai.

Piesakoties uz vakanci, pretendents apstiprina, ka piekrīt savu personas datu apstrādāšanai un uzglabāšanai Jaunsardzes centrs (Reģ.Nr.90009222536) ar mērķi, lai personas dati tiktu apstrādāti personāla atlases procesu un aktivitāšu ietvaros. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.