Jaunsardzes centra Administratīvā un nodrošinājuma departamenta Administratīvās nodaļas vadītāja amatu (uz nenoteiktu laiku)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Galvenie amata pienākumi:

 • Izstrādāt Jaunsardzes centra personāla stratēģijas politiku un kontrolēt tās īstenošanu.
 • Sniegt konsultācijas Jaunsardzes centra struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem par dažādiem darba tiesiskiem jautājumiem.
 • Nodrošināt kontroli darba laika uzskaites tabelēs iekļauto datu atbilstību prombūtnes dokumentiem un atbilstošam stundu skaitam.
 • Kontrolēt Jaunsardzes centra personāla novērtēšanas procesu.
 • Sagatavot priekšlikumus departamenta direktoram par nodaļas amatpersonu un darbinieku kvalifikācijas celšanu.
 • Organizēt amatu klasificēšanas un pretendentu atlases komisiju darbu.
 • Organizēt personāla kvalifikācijas sistēmas ieviešanas un īstenošanas procesus.
 • Sagatavot priekšlikumus par racionālas struktūras izveidošanu nodaļas funkciju izpildei, tajā skaitā priekšlikumus par nodaļas amatu sarakstu un darbinieku pienākumiem un atbildību. Sagatavot nodaļas darbinieku amatu aprakstus.
 • Kompetences ietvaros piedalīties iekšējo normatīvo aktu izstrādes un ieviešanas procesos.
 • Kompetences ietvaros piedalīties iestādes attīstības stratēģijas izstrādāšanas procesā.
 • Koordinēt dokumentu pārvaldību, veicināt dokumentu pārvaldības metožu pilnveidošanu.
 • Koordinēt Jaunsardzes centra lietu nomenklatūras izstrādi un nodrošināt tās saskaņošanu ar Latvijas Valsts arhīvu.
 • Organizēt uzdevumu izpildes kontroles procesu Jaunsardzes centrā.
 • Sagatavot Jaunsardzes centra publiskā gada pārskata projektu.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

-   nozarei atbilstoša otrā līmeņa augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība, kas papildināta ar atbilstošām speciālajām mācībām, maģistra grāds (humanitārajās vai sociālajās zinātnēs);

-   atbilstoša profesionālā pieredze valsts pārvaldē vadošā amatā (ne mazāk kā trīs gadi);

-   pieredze normatīvo aktu un pārvaldes dokumentu izstrādē;

-   prasme strādāt ar resursu vadības programmu Horizon, HOP un datu bāzi APUS;

- prasme strādāt ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;

-   svešvalodu zināšanas (angļu valoda vismaz 70 punkti ALCPT);

-   B kategorijas transportlīdzekļa apliecība;

-   izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes centra vietu tajā.

Amats ir amatpersonas amats, klasificēts 35. saimes IV B līmenī (12.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 1253 līdz 1647 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei, un kvalifikācijas).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2022.gada 25.jūlijam. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas  nosūtīt pa pastu -  Jaunsardzes centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473) vai uz e-pastu konkursi@jc.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.

  Tālruņi uzziņām: 29139639; 67335399.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.