VAKANCE

Jaunsardzes  centrs izsludina atklātu konkursu uz

 Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatveža

 amatu uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

  • Iegrāmatot saņemtos pakalpojumu rēķinus resursu vadības programmā “HORIZON”.
  • Izrakstīt rēķinus Jaunsardzes centra nodarbinātajiem.
  • Veikt materiālo vērtību saņemšanai izrakstīto pilnvaru izsniegšanu un kontroli.
  • Iegrāmatot noliktavas uzskaitē krājumu saņemšanas dokumentus (pavadzīmes), iegrāmatot krājumus.
  • Veikt debitoru, kreditoru uzskaiti.
  • Veikt Jaunsardzes centra nodarbināto parādsaistību uzskaiti.
  • Veikt salīdzināšanu ar sadarbības partneriem.
  • Kārtot grāmatvedības dokumentus par kārtējo gadu saskaņā ar nomenklatūras lietu, iesniegšanai glabāšanai Jaunsardzes centra arhīvā.
  • Sniegt konsultācijas Jaunsardzes centra nodarbinātajiem par pamatlīdzekļu uzskaiti, atbildīgajām personām saistībā ar krājumu un inventāra uzskaiti, glabāšanu un kustību.

Prasības pretendentiem/-ēm:

-   bakalaura grāds ekonomikā, finansēs vai grāmatvedībā un nodokļos;

-   darba pieredze līdzīgā amatā ne mazāk kā trīs gadi;

-   pieredze normatīvo aktu un pārvaldes dokumentu izstrādē;

-   pieredze darbā ar MS Office, resursu vadības programmu “HORIZON” un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamajā līmenī;

-    pieredze darbā valsts pārvaldē;

-    B kategorijas autovadītāja apliecība.

Amats ir klasificēts 14. saimes II līmenī (8.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 745 līdz 1093 EUR atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2022.gada 10.janvārim. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas  lūgums nosūtīt pa pastu -  Jaunsardzes centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV- 1473) vai uz e-pastu konkursi@jc.gov.lv.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

          Pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.

          Tālruņi uzziņām: 67335375,  26120469, 67335399.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.