VAKANCE

Jaunsardzes un informācijas centrs izsludina atklātu konkursu uz

Plānošanas un organizācijas departamenta Plānošanas nodaļas

vecākā eksperta metodiskajos jautājumos amatu

uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

  • Izstrādāt normatīvos dokumentus, vadlīnijas metodikas un  audzināšanas jomā.
  • izstrādāt un aktualizēt jaunsargu un valsts aizsardzības mācības (VAM) programmas, analizējot un vērtējot mācību procesu un tā rezultātus.
  • Izvērtēt jaunsargu un VAM mācību programmas un sniegt metodiskos norādījumus programmu īstenošanā un uzlabošanā.
  • Nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei.
  • Izvērtēt un saskaņot speciālās programmas.
  • vadīt metodisko komisiju saskaņā ar Komisijas nolikumu.
  • Nodrošināt metodisko materiālu un mācību līdzekļu apzināšanu, sagatavošanu un sistematizēšanu.
  • Piedalīties centra budžeta un galvenā pasākuma plāna sastādīšanā savas kompetences ietvaros.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

-     Nozarei atbilstoša akadēmiskā augstākā izglītība, kas papildināta ar  atbilstošām  speciālajām mācībām;

-     darba pieredze izglītības iestādē vismaz trīs gadi;

-     pieredze pedagoģiskajā un metodiskajā darbā vismaz pieci gadi;

-     pieredze normatīvo aktu izstrādē;

-     angļu valodas zināšanas (vismaz 70 punkti ALCPT);

-     vēlamas papildus svešvalodu zināšanas;

-     spēja strādāt gan individuāli, gan komandā;

-     plānošanas un organizēšanas prasmes;

-     prasme strādāt ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;

-     vēlama pieredze militārā jomā.

Amats ir klasificēts 35. saimes III līmenī (10.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 940 līdz 1287 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021.gada 25.janvārim. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu -  Jaunsardzes centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV 1473) vai uz e-pastu konkursi@jc.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tālruņi uzziņām: 67335363,  67335370, 67335351.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

 

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.