VAKANCE

Jaunsardzes un informācijas centrs izsludina atklātu konkursu uz

Plānošanas un organizācijas departamenta Plānošanas nodaļas

Sporta metodiķa amatu uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt jaunsargu fiziskās sagatavotības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu;
 • plānot un koordinēt sadarbību ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām sporta jomā;
 • koordinēt un vadīt jaunsargu instruktoru tālākizglītību sporta jomā;
 • organizēt un vadīt Jaunsardzes centra sporta komisijas darbu;
 • iepazīties ar speciālajām programmām sporta jomā un kontrolēt to izpildes gaitu;
 • organizēt Jaunsardzes centra sporta pasākumus;
 • koordinēt Jaunsardzes centra komandu piedalīšanos sadarbības organizāciju sacensībās;
 • veicināt sporta veidu attīstību un popularizēšanu jaunsargu vidū;
 • piedalīties Jaunsardzes centra galveno pasākumu plāna un budžeta izstrādē, un kontrolēt tā izpildi attiecībā uz sporta  pasākumiem;
 • izstrādāt pārvaldes dokumentus, kā arī vadlīnijas metodikas un audzināšanas jomā;
 • izstrādāt un aktualizēt jaunsargu interešu izglītības programmu un valsts aizsardzības mācības (VAM) programmu, analizējot un vērtējot mācību procesu un tā rezultātus;
 • sniegt metodiskos norādījumus programmu īstenošanā un uzlabošanā pēc jaunsargu izglītības programmas un VAM mācību programmas izvērtēšanas.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

-   augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītības nozarē;

-   pieredze līdzīgā amatā ne mazāk kā trīs gadi;

 • pieredze normatīvo aktu izstrādē;
 • pieredze fiziskās sagatavotības nodarbību, mācību/treniņu procesa organizēšanā un vadīšanā;
 • pieredze MS Office un citu datorprogrammu lietošanā amatam nepieciešamajā līmenī;
 • B kategorijas vadītāja apliecība;
 • angļu valodas zināšanas (vismaz 70 punkti ALCPT);
 • papildus svešvalodas zināšanas.

Amats ir klasificēts 35. saimes III līmenī (10.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 940 līdz 1287 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021.gada 18.jūlijam. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu -  Jaunsardzes centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473) vai uz e-pastu konkursi@jc.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tālruņi uzziņām: 67335363,  264123314, 67335399.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

 

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.