VAKANCE

Jaunsardzes  centrs izsludina atklātu konkursu uz

 Finanšu un grāmatvedības nodaļas materiāli tehnisko līdzekļu grāmatveža

 amatu uz nenoteiktu laiku ( darba vieta K.Valdemāra iela 10/12, Rīga)

 

Galvenie amata pienākumi:

  • Sagatavot gada un ceturkšņu statistikas pārskatus.
  • Sagatavot pievienotās vērtības nodokļa atskaites un iesniegt Valsts ieņēmuma dienestā.
  • Izrakstīt rēķinus Jaunsardzes centra nodarbinātajiem.
  • Veikt Jaunsardzes centra pamatlīdzekļu uzskaiti.
  • Organizēt pamatlīdzekļu elektronisko inventarizāciju.
  • Veikt Jaunsardzes centra nodarbināto parādsaistību uzskaiti.
  • Pārbaudīt un kontrolēt avansa norēķina personu uzskaiti un komandējumu apriti.
  • Pārbaudīt reizi ceturksnī atalgojuma norēķinus ar nodarbinātajiem un norēķinus par nodokļiem ar budžeta iestādēm.
  • Kārtot grāmatvedības dokumentus par kārtējo gadu saskaņā ar nomenklatūras lietu, iesniegšanai glabāšanai Jaunsardzes centra arhīvā.
  • Sniegt konsultācijas Jaunsardzes centra nodarbinātajiem par pamatlīdzekļu uzskaiti.

Prasības pretendentiem/-ēm:

-   bakalaura grāds ekonomikā, finansēs vai grāmatvedībā un nodokļos;

-   darba pieredze līdzīgā amatā ne mazāk kā trīs gadi;

-   pieredze normatīvo aktu un pārvaldes dokumentu izstrādē;

-   pieredze darbā ar MS Office, resursu vadības programmu “HORIZON” un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamajā līmenī;

-    pieredze darbā valsts pārvaldē;

-   B kategorijas autovadītāja apliecība.

Amats ir klasificēts 14. saimes II līmenī (8.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 745 līdz 1093 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas  lūgums nosūtīt pa pastu -  Jaunsardzes centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV- 1473) vai uz e-pastu konkursi@jc.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tālruņi uzziņām: 67335337, 27833514, 67335399.