VAKANCE

Jaunsardzes  centrs izsludina atklātu konkursu uz

Jaunsardzes centra Plānošanas un organizācijas departamenta

Administratīvās nodaļas lietveža amatu

uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

  • Nodrošināt un organizēt dokumentu apriti atbilstoši Centra noteiktai kārtībai;
  • Piedalīties Centra dokumentu pārvaldības reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē;
  • Lietvedības dokumentu apstrādāšana, sagatavošana un kvalitātes kontrolēšana;
  • Dokumentu izpildes kontrolēšana un atskaites iesniegšana;
  • Nodrošināt dokumentu uzglabāšanu Centra arhīvā un organizēt dokumentu nodošanu glabāšanā Latvijas nacionālajā arhīvā.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

-    nozarei atbilstoša augstākā izglītība, kas papildināta ar atbilstošām mācībām speciālajām mācībām;

-    atbilstoša profesionālā pieredze vismaz viens gads;

-    pieredze normatīvo aktu un pārvalde dokumentu izstrādē;

-   Svešvalodas zināšanas (angļu valoda);

  • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;

-   izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes  centra vietu tajā;

-   spēja strādāt gan individuāli, gan komandā;

-    prasme strādāt ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;

  • Pieredze dokumentu vadības sistēmā “Namejs”;

-    B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība.

Amats ir klasificēts 18.3 saimes III līmenī (8.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 707 līdz 1038 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2020.gada 18.septembrim Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas  nosūtīt pa pastu -  Jaunsardzes centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV 1473) vai uz e-pastu konkursi@jc.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tālruņi uzziņām: 67335388,  28658794, 26165806.

 

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

 

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.