VAKANCE

Jaunsardzes centrs izsludina atklātu konkursu uz

Jaunsardzes centra Plānošanas un organizācijas departamenta

Nodrošinājuma nodaļas amatu

uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

 • Plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt nodaļas darbu, ievērojot spēkā esošos Latvijas republikas normatīvos aktus;
 • Noteikt nodaļas darbinieku pienākumu sadali, sagatavojot darbinieku amatu aprakstus;
 • Plānot un organizēt centra materiāli tehnisko līdzekļu (turpmāk – MTL) iegādi;
 • Koordinēt Centra publisko iepirkumu komisijas darbu;
 • Kompetences ietvaros piedalīties Centra stratēģisko dokumentu izstrādē;
 • Kontrolēt Centra darba aizsardzības sistēmu;
 • Organizēt MTL apriti un kontrolēt MTL aprites noteikumu ievērošanu Centrā;
 • Kontrolēt dienesta autotransporta izmantošanas noteikumu ievērošanu;
 • Kontrolēt Centra IT jomu;
 • Kontrolēt ieroču un munīcijas apriti Centrā;
 • Organizēt un kontrolēt infrastruktūras jomu Centrā.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Nozarei atbilstoša otrā līmeņa augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība, kas papildināta ar atbilstošajām speciālajām mācībām;
 • Atbilstoša profesionālā pieredze valsts pārvaldes vadošā amatā (ne mazāk kā trīs gadi);
 • Pieredze publisko iepirkumu organizēšanā;
 • Pieredze normatīvo aktu un pārvaldes dokumentu izstrādē;
 • Svešvalodas zināšanas (angļu valoda vismaz 70 punkti ALCPT);
 • Pieredze MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei;
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
 • Vēlama papildus zināšanas svešvalodās;
 • Vēlams maģistru grāds (humanitārajās vai sociālajās zinātnēs);
 • Vēlama militārā dienesta pieredze.

Amats ir klasificēts 2 saimes IV līmenī (11.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 1052 līdz 1382 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021.gada 12.aprīlim pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt pa pastu -  Jaunsardzes centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV 1473) vai uz e-pastu konkursi@jc.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tālruņi uzziņām: 67335367,  67335351, 26165899.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.