VAKANCE

 

Jaunsardzes  centrs izsludina atklātu konkursu uz

Jaunsardzes centra Plānošanas un organizācijas departamenta

Nodrošinājuma nodaļās vecākā ekonomista amatu

uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

  • Nodrošināt Centra ikgadējā budžeta projekta sastādīšanu un sagatavot to iesniegšanai Centra direktoram atbilstoši Ministru kabineta, Finanšu ministrijas un Aizsardzības ministrijas budžeta izstrādātajiem reglamentējošiem dokumentiem.
  • Kontrolēt Centra finanšu līdzekļu izlietojumu, tai skaitā centra pasākuma tāmju izpildi, preču un pakalpojumu līgumus, grāmatvedības attaisnojuma dokumentus.
  • Analizēt Centra ekonomiskos un finanšu rādītājus dažādos griezumos un budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstību plānam.
  • Sastādīt finanšu prognozes un pārskatus par finanšu resursu izlietojumu.
  • Izstrādāt un ieviest ekonomisko un finanšu rādītāju novērtēšanas metodes un vienotu finanšu uzskaites un atskaites sistēmu Centrā
  • Izvērtēt, sagatavot un iesniegt priekšlikumus centra direktoram par iestādes apstiprinātā budžeta grozījumiem.
  • Iesniegt un saņemt dokumentus Valsts kasē.
  •  

Prasības pretendentiem/-ēm:

-    nozarei atbilstoša otrā līmeņa augstākā izglītība, kas papildināta ar atbilstošām mācībām speciālajām mācībām;

-    atbilstoša profesionālā pieredze ne mazāk kā trīs gadi;

-    pieredze normatīvo aktu un pārvalde dokumentu izstrādē;

  • pieredze valsts iestādes budžeta sastādīšanā;

-   vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;

-   izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes  centra vietu tajā;

-   spēja strādāt gan individuāli, gan komandā;

-    prasme strādāt ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;

  • Pieredze resursu vadības programmu “HORIZON”;

-    Svešvalodas zināšanas.

Amats ir klasificēts 12.1. saimes IIA līmenī (9.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 835 līdz 1190 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2020.gada 05.oktobrim. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas  nosūtīt pa pastu -  Jaunsardzes centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV 1473) vai uz e-pastu konkursi@jc.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tālruņi uzziņām: 67335370,  28658794, 26165806.