VAKANCE

Jaunsardzes centrs izsludina konkursu uz

Jaunsardzes centra Plānošanas un organizācijas departamenta

Plānošanas nodaļas vecākā eksperta metodiskajos jautājumos amatu

uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

  • Izstrādāt normatīvos dokumentus un vadlīnijas metodikas un audzināšanas jomā.
  • Izstrādāt, aktualizēt un izvērtēt jaunsargu un Valsts aizsardzības mācības programmas, analizējot un vērtējot mācību procesu, tā rezultātus, un sniegt metodiskos norādījumus programmu īstenošanā un uzlabošanā.
  • Izvērtēt un saskaņot speciālās programmas, nodrošināt metodisko materiālu un mācību līdzekļu apzināšanu, sagatavošanu un sistematizēšanu.
  • Organizēt un koordinēt Valsts aizsardzības mācību nometņu procesus, sniegt atbalstu Jaunsardzes centra struktūrvienībām Valsts aizsardzības mācību realizācijā.
  • Organizēt un koordinēt starpinstitūciju sadarbību.
  • Piedalīties Jaunsardzes centra budžeta un galveno pasākumu plānu sastādīšanā.
  • Nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu.
  • Centra direktora, departamenta direktora vai nodaļas vadītāja uzdevumā pildīt amata aprakstā neminētus, bet ar amatu saistītus pienākumus.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

-   akadēmiskā augstākā izglītība, kas papildināta ar atbilstošām speciālajām mācībām;

-   darba pieredze izglītības iestādē (ne mazāka kā trīs gadi), un pieredze pedagoģiskajā un metodiskajā darbā (vismaz pieci gadi);

-   pieredze normatīvo aktu izstrādē;

-   autovadītāja apliecība (B kategorija);

-   prasme strādāt ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī.

Amats ir klasificēts 35. saimē, III līmenī (10.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 940 līdz 1287 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021.gada 02.oktobrim. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt pa pastu -  Jaunsardzes centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473) vai uz e-pastu konkursi@jc.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.

Tālruņi uzziņām: 67335363,  26412314, 67335339.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.