VAKANCE

Jaunsardzes centrs izsludina atklātu konkursu uz

Jaunsardzes centra Plānošanas un organizācijas departamenta

Administratīvās nodaļas vadītāja amatu

uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

  • Plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt Nodaļas darbu, ievērojot nolikumu un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus;
  • Noteikt Nodaļas darbinieku pienākumu sadali, sagatavot darbinieku amatu aprakstus;
  • Kontrolēt Centra personāla novērtēšanas procesu;
  • Koordinēt dokumentu pārvaldību, veicināt dokumentu pārvaldības metožu pilnveidošanu Centrā, kas saistīti ar dokumentu uzglabāšanas termiņiem.
  • Sagatavot Centra publiskā gada pārskata projektu;
  • Organizēt un kontrolēt iekšējo normatīvo aktu un rīkojuma projekta izstrādi dokumentu pārvaldības nodrošināšanai Centrā;
  • Koordinēt Centra lietu nomenklatūras izstrādi un nodrošināt tās saskaņošanu ar Latvijas Valsts arhīvu;
  • Piedalīties iestādes attīstības stratēģijas izstrādāšanas procesā;
  • Plānot Centra darbinieku saliedēšanas pasākumus.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

-   Nozarei atbilstoša otrā līmeņa augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība, kas papildināta ar atbilstošām speciālajām mācībām;

-   Atbilstoša profesionālā pieredze valsts pārvaldē vadošā amatā (ne mazāk kā trīs gadi);

-   Pieredze normatīvo aktu un pārvaldes dokumentu izstrādē;

-   Svešvalodas zināšanas (Angļu valoda vismaz 70 punkti ALCPT);

-   Izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes centra vietu tajā;

-   Spēja strādāt gan individuāli, gan komandā;

-   Prasme strādāt ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;

  • Vēlams Maģistra grāds (Humanitārajās zinātnēs un sociālās zinātnēs);

-   B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība.

Amats ir klasificēts 35 saimes IVA līmenī (11.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 1052 līdz 1382 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021.gada 05.martam pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt pa pastu -  Jaunsardzes centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV 1473) vai uz e-pastu konkursi@jc.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tālruņi uzziņām: 67335399,  67335351, 26165806.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

 

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.