VAKANCE

Jaunsardzes centrs izsludina konkursu uz

Jaunsardzes centra Plānošanas un organizācijas departamenta

Nodrošinājuma nodaļas darba aizsardzības speciālista amatu

uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

  • Veikt darba aizsardzības sistēmas organizēšanu un darba vides uzraudzības pasākumus.
  • Vadīt darba aizsardzības politikas izstrādāšanu un ieviešanu.
  • Konsultēt struktūrvienību vadītājus, iestādes vadību jautājumos, kas saistīti ar darba aizsardzības jomu.
  • Pārzināt, plānot Jaunsardzes centra infrastruktūru un piedalīties infrastruktūras tehnisko prasību izstrādē.
  • Definēt Jaunsardzes centra vajadzības, izstrādāt tehniskas specifikācijas.
  • Piedalīties būvniecības projektu izstrādē, būvniecības darbu pārraudzība.
  • Plānot kustamās infrastruktūras izvietošanu un organizēt saskaņošanu ar valsts un pašvaldību institūcijām.
  • Centra direktora, departamenta direktora vai nodaļas vadītāja uzdevumā pildīt amata aprakstā neminētus, bet ar amatu saistītus pienākumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

-    pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā;

-    atbilstoša profesionālā pieredze ne mazāk kā trīs gadi līdzīgā amatā;

-   autovadītāja apliecība (B kategorija);

-    prasme strādāt ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;

Amats ir klasificēts 6. saime III līmenī (8.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 745 līdz 1093 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2020.gada 30. novembrim. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas  nosūtīt pa pastu -  Jaunsardzes centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV 1473) vai uz e-pastu konkursi@jc.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tālruņi uzziņām: 67335370,  28658794, 26165806.