VAKANCE

Jaunsardzes centrs izsludina atklātu konkursu

uz 4.novada pārvaldes vecākā referenta amatu Bauskā

uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

 • Koordinēt novada pārvaldes jaunsargu instruktoru darbu.
 • Organizēt informācijas apriti novada pārvaldē.
 • Sniegt konsultācijas darba jautājumos jaunsargu instruktoriem.
 • Administrēt e-klasi novada pārvaldē.
 • Nodrošināt dokumentu apriti un uzglabāšanu novada pārvaldē (sagatavot rīkojumus, vēstules, ziņojumus, veikt novada līmeņa nometņu (dalībnieku/darbinieku žurnāls, vecāku atļaujas, drošības instruktāžas saraksti, medicīniskās izziņas, līgumi u.c.) dokumentācijas sagatavošanu un pārbaudi, sagatavot darba laika uzskaites grafikus un tabeles.
 • Veikt novada pārvaldes jaunsargu vienību mācību darba dokumentācijas apkopošanu un iesniegšanu pēc pieprasījuma (apkopot divu mēnešu plānu, sagatavot statistikas atskaites).
 • Kalendāra gada beigās sakārtot lietas saskaņā ar Jaunsardzes centra nomenklatūru un nodot lietas Jaunsardzes centra arhīvā.
 • Aizvietot novada pārvaldes vadītāja vietnieku un/vai saimniecības pārzini (transports/MTL piegāde) prombūtnes laikā.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība, kas papildināta ar atbilstošām speciālajām mācībām;
 • pieredze darbā valsts pārvaldē vismaz divi gadi, pieredze lietvedības jomā;
 • pieredze normatīvo aktu un pārvaldes dokumentu izstrādē;
 • pieredze MS Office un ar citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamajā līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • vēlama pieredze darbā ar programmu Horizon, Visma HOP un dokumentu vadības sistēmu Namejs, pieredze pedagoģiskajā un metodiskajā darbā, svešvalodu (angļu) zināšanas.

Amats ir amatpersonas amats, kas klasificēts 35.saimes II līmenī (9.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 835 līdz 1190 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei, un kvalifikācijas).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2022.gada 11.februārim. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt uz e-pastu -  konkursi@jc.gov.lv.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

          Papildus informācija par Jaunsardzes centru interneta mājas lapā: www.jc.gov.lv.

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.

          Tālruņi uzziņām: 26520497, 26658991.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.