Kļūsti par jaudīgāko skolotāju!

 

Kur studēt par VAM skolotāju?

Lai sagatavotu kvalificētus VAM pedagogus, 2020./2021. akadēmiskajā gadā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) sāk īstenot jaunu profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība”. Studējošie apgūst zināšanas pedagoģijā un militārajā jomā. Pēc sekmīgas studiju programmas pabeigšanas absolventi vienlaikus var strādāt gan par valsts aizsardzības mācības skolotājiem, gan sporta skolotājiem. Viņi ir tiesīgi darboties ar pirmsskolas vecuma bērniem bērnudārzā un skolēniem interešu izglītības jomā.

Kurš var studēt par VAM skolotāju?

Par VAM skolotāju var kļūt ikviens Latvijas pilsonis, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un sekmīgi absolvējis vispārizglītojošo vai profesionālo vidusskolu. Tā kā studiju laikā tiek piedāvāta iespēja iestāties Zemessardzē vai ir jāapgūst rezerves karavīra apmācību kurss, vēlama atbilstība Latvijas Republikas Zemessardzes likuma 14. panta “Uzņemšana Zemessardzē” prasībām.

Vai studijas būs interesantas?

Neapšaubāmi. Apgūstot nepieciešamās skolotāja iemaņas, varēs studēt ne tikai pedagoģiju, bet piedalīties militārajās mācībās ārpus Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas telpām. Izprast militārās zināšanas palīdzēs Nacionālo bruņoto spēku speciālisti. Tiesa, lai iegūtu bakalaura grādu pedagoģijā, vajadzēs apgūt arī vispārizglītojošos, nozares teorētiskos un profesionālās ievirzes studiju kursus, kā arī doties praksē.