Jaunsargu pašpārvalde

Pašpārvalde

Mērķi un uzdevumi

  • Pārstāvēt jaunsargu intereses;
  • Organizēt jaunsargu sabiedrisko dzīvi Centra organizētajos pasākumos;
  • Organizēt jaunsargu darbošanos pasākumos ārpus Centra (brīvprātīgais darbs);
  • Uzlabo informācijas apriti starp jaunsargiem un Jaunsardzes centru, organizē dažādas interešu aptaujas jaunsargu vidū.

Jaunsargu pašpārvaldes sastāvs 2023

Elīza Zaiceva, Jaunsargu pašpārvaldes vadītāja (4. NP)

Stefans Sergejenkovs, Jaunsargu pašpārvaldes vadītājas vietnieks (4. NP)

1. Novada pārvaldi pārstāv: Paula Muceniece, Jana Kuzņecova, Miķelis Iļče, Kristīne Pucena.
2. Novada pārvaldi pārstāv: Kitija Jermolajeva, Madara Skangale.
3. Novada pārvaldi pārstāv: Krista Freimane, Gustavs Emīls Krasts, Kristīne Liene Muižniece.
4. Novada pārvaldi pārstāv: Rūdis Miķelsons, Kristaps Jukša, Sandijs Vasilakijs.
5. Novada pārvaldi pārstāv: Elza Strupiša, Pēteris Pauls Cielavs, Ralfs Petrovičs.