Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs/galvenais grāmatvedis

Application date of submission

Aicina komandā Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju/galveno gr āmatvedi (valsts civildienesta ierēdņa amats).

Pievienojies nozares profesionāļiem un kopā ar mums sasniedz profesionālu izaugsmi!

Ieguvumi

 • Neatsverama, pilnvērtīga pieredze un izaugsme profesionālajā jomā.
 • Atalgojums no 1900 līdz 2000 EUR (bruto) mēnesī.
 • Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika.
 • Iespēja regulāri papildināt zināšanas tālākizglītības un kvalifikācijas kursos.
 • Apmaksāts mobilais internets un telefonsarunas.

Galvenie pienākumi

 • Organizēt Jaunsardzes centra budžeta, plānošanas, sagatavošanas, izpildes un uzraudzības procesus.
 • Kontrolēt Jaunsardzes centra budžeta izpildi un piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstiprinātajām tāmēm, resursu un izdevumu sadalījumam, analizēt budžeta izlietojuma efektivitāti.
 • Organizēt un kontrolēt Jaunsardzes centra darbības pilnu grāmatvedības uzskaiti, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kontrolēt attaisnojuma dokumentu apriti.
 • Veikt Jaunsardzes centra naudas līdzekļu plūsmas kontroli, organizēt un kontrolēt gada, ceturkšņa un mēneša pārskatu sastādīšanu un iesniegšanu.
 • Organizēt Jaunsardzes centra inventarizācijas un analizēt to rezultātus.
 • Sagatavot iekšējo normatīvo aktu projektus par nodaļas kompetences jautājumiem.

Nepieciešamās prasības

 • Bakalaura grāds ekonomikā, finansēs vai grāmatvedībā un  nodokļos (vēlams maģistra grāds).
 • Ddarba pieredze valsts pārvaldē, līdzīgā amatā, ne mazāk kā trīs gadi.
 • Pieredze normatīvo aktu un pārvaldes dokumentu izstrādē.
 • Izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes centra vietu tajā.
 • Pieredze darbā ar MS Office, resursu vadības sistēmu “Horizon”, pašapkalpošanās moduli HOP, dokumentu vadības sistēmu “Namejs” amata pienākumu izpildei nepieciešamajā līmenī.
 • Spēja strādāt gan individuāli, gan komandā.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
 • Derīgs e-paraksts.

Pievienojies!

Gaidīsim Tavu darba dzīves aprakstu (CV) un pieteikuma vēstuli ar pamatojumu, kādēļ vēlies pievienoties Jaunsardzei, uz e-pastu - konkursi@jc.gov.lv līdz 2023. gada 4. decembrim.

Tālrunis uzziņām: +371 67335381.

 


Pateicamies visiem pretendentiem par atsaucību! Ja nesazināsimies trīs nedēļu laikā kopš pieteikuma nosūtīšanas, lūdzam uzskatīt, ka netikāt izvirzīts/-a nākamajai atlases kārtai.

Piesakoties uz vakanci, pretendents apstiprina, ka piekrīt savu personas datu apstrādāšanai un uzglabāšanai Jaunsardzes centrs (Reģ.Nr.90009222536) ar mērķi, lai personas dati tiktu apstrādāti personāla atlases procesu un aktivitāšu ietvaros. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.