Drošs karjeras plāns. Kļūsti par VAM skolotāju!

VAM

2020. gada 3. decembrī Saeima pieņēma Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumu, kas paredz, ka no 2024. gada 1. septembra valsts aizsardzības mācības priekšmeta apguve vidējās izglītības programmās būs obligāta. Lai nodrošinātu šī mācību priekšmeta apguvi visās Latvijas skolās, būs nepieciešami ap 250 valsts aizsardzības mācības skolotāji (Jaunsargu instruktoram - VAM skolotājam - ir jāpasniedz arī jaunsargu nodarbības).

Esošajiem pedagogiem

Esošajiem pedagogiem

Ja Tu jau esi pedagogs, Tev ir jāapgūst kvalifikācijas celšanas kursi, kuru ilgums ir apmēram 11 nedēļas.

Ar augstāko izglītību

Ar augstāko izglītību

Ja Tev jau ir augstākā izglītība, ir jāuzsāk pedagoģijas studijas maģistrantūrā, kā arī jāapgūst kvalifikācijas kursi, kas ilgst aptuveni 11 nedēļas.

Vidusskolas absolventiem

Vidusskolas absolventiem

Ja Tev ir vidējā izglītība, ir jāstājas Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studiju programmā "Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība". Jaunsardzes centrs piedāvā apmaksātas studijas, ja tiek noslēgts darba līgums ar Jaunsardzes centru. Šī programma ietver studijas gan pedagoģijā, gan militārajā jomā. Līdz ar to tās absolventi būs tiesīgi strādāt par valsts aizsardzības mācības skolotājiem un sporta skolotājiem, kā arī strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem bērnudārzos un interešu izglītības jomā.

Papildu informāciju par iespējām iegūt valsts aizsardzības mācības skolotāja kvalifikāciju var iegūt, sazinoties ar Jaunsardzes centra Plānošanas nodaļas vecāko ekspertu metodiskajos jautājumos pa tālruni 67335392 vai e-pastu edgars.strods@jc.gov.lv.

Uzzini vairāk par pieejamajām instruktoru vakancēm!

Lai valsts aizsardzības mācības pasniegšanai sagatavotu atbilstošas kvalifikācijas pedagogus,  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā plāno uzņemt studentus jaunā profesionālā bakalaura izglītības studiju programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība”.