VAKANCE

Jaunsardzes centrs izsludina atklātu konkursu uz

4.Novada pārvaldes vadītāja (ierēdņa) amatu

uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

 • Koordinēt un organizēt Jaunsardzes kustības attīstību un valsts aizsardzības mācības ieviešanu Novada pārvaldes atbildības teritorijā sadarbībā ar pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nacionālo bruņoto spēku vienībām.
 • Izveidot jaunsargu mācību grupas Novada pārvaldes administratīvajā teritorijā.
 • Organizēt un pārraudzīt jaunsargu mācību programmas un valsts aizsardzības mācības īstenošanu Novada pārvaldē atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Kontrolēt un analizēt jaunsargu instruktoru organizētās nodarbības, pasākumus.
 • Organizēt Novada pārvaldes galveno pasākumu plāna izpildi.
 • Vadīt un kontrolēt Novada pārvaldes darbu.
 • Plānot, organizēt un kontrolēt personāla dalību pasākumos.
 • Organizēt un kontrolēt saimnieciskās darbības procesu.
 • Sagatavot priekšlikumus Jaunsardzes centra direktoram par Novada pārvaldes amatpersonu un darbinieku kvalifikācijas celšanu kompetences ietvaros.
 • Sagatavot priekšlikumus par racionālas struktūras izveidošanu Novada pārvaldes funkciju izpildei, tajā skaitā priekšlikumus par Novada pārvaldes amatu sarakstu un darbinieku pienākumiem un atbildību.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • bakalaura grāds pedagoģijā vai izglītībā (vēlams maģistra grāds), kas papildināta ar atbilstošām speciālajām mācībām;
 • atbilstoša profesionālā pieredze valsts pārvaldē vadošā amatā ne mazāk kā divi gadi;
 • pieredze sadarbībā ar pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām;
 • pieredze normatīvo aktu un pārvaldes dokumentu izstrādē;
 • svešvalodu zināšanas (angļu valoda vismaz 70 punkti ALCPT), vēlamas papildus svešvalodu zināšanas;
 • pieredze ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamajā līmenī;
 • “B” kategorijas autovadītāja apliecība;
 • izpratne par aizsardzības nozari un Jaunsardzes centra vietu tajā;
 • vēlme apgūt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, regulāri piedalīties kvalifikācijas celšanas pasākumos;
 • labas plānošanas un organizēšanas prasmes;
 • spēja strādāt gan individuāli, gan komandā;
 • vēlama pieredze militārajā dienestā vismaz 5 gadi.

Amats klasificēts 35.saimes V līmenī (13.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 1458 EUR līdz 1917 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei, un kvalifikācijas).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021.gada 17.decembrim. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt uz e-pastu:  konkursi@jc.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Papildus informācija par Jaunsardzes centru interneta mājas lapā: www.jc.gov.lv.

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.

Tālruņi uzziņām: 67335381, 29194364.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.