VAKANCE

Jaunsardzes centrs izsludina atklātu konkursu

uz 4.novada pārvaldes saimniecības pārziņa amatu

uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt tirgus izpētes un sagatavot tāmes Jaunsardzes centra novada pārvaldes pasākumiem;
 • veikt jaunsargu instruktoru iesniegto tāmju koriģēšanu un iesniegšanu Jaunsardzes centram;
 • apkopot novada pārvaldes finanšu izlietojumu, pārbaudīt tāmes, rēķinus un citus attaisnojuma dokumentus;
 • iesniegt rēķinus darbinieku elektroniskās pašapkalpošanās sistēmā HOP;
 • sagatavot neregulārā transporta pieprasījumus novada pārvaldes pasākumiem;
 • iesniegt novada pārvaldes preču iegādes, pakalpojumu un nomas līgumus dokumentu vadības sistēmā “Namejs”;
 • apkopot un iesniegt informāciju Jaunsardzes centram par saimniecisko līgumu izpildi.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • amatam atbilstoša profesionālā pieredze (ne mazāk kā viens gads) un izglītība;
 • pieredze ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamajā līmenī;
 • priekšroka pretendentiem ar zināšanām darbā ar resursu vadības programmu “HORIZON” un Visma HOP;
 • labas plānošanas un organizēšanas prasmes, spēja strādāt komandā;
 • pieredze darbā valsts pārvaldē;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • profesionālā dienesta karavīra, zemessarga vai rezerves karavīra statuss.

Amats ir amatpersonas amats, kas klasificēts 3.saimes II B līmenī (8.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 745 līdz 1093 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei, un kvalifikācijas).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2022.gada 21.janvārim. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt uz e-pastu -  konkursi@jc.gov.lv.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

            Papildus informācija par Jaunsardzes centru interneta mājas lapā: www.jc.gov.lv.

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.

            Tālruņi uzziņām: 26520497, 67335399.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.