Jaunsardzes centrs

Jaunsardzes centrs ir aizsardzības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Aizsardzības ministrs centra pakļautību īsteno ar Aizsardzības ministrijas starpniecību.


 

Baneris 72 stundas - kā rīkoties krīzes gadījumā

Buklets: 72 stundas - kā rīkoties krīzes gadījumā

COVID ieteikumi, ziņo, ja veic testu

Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadiem. Pievienojies mums!