Par iestādi

Par iestādi

Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta
un vadīta jauniešu interešu izglītības forma.