Kā kļūt par jaunsargu

Septiņi soļi kā kļūt par jausarguJaunsardzē jaunieši iestājas brīvprātīgi. Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadiem. Jaunsargam ir jāprot Latvijas Republikas valsts valoda. 

Jaunsardzē uzņem tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstisku piekrišanu.

Jaunsardzes centrs par bērna dalību kustībā «Jaunsardze» mācību gada sākumā slēdz līgumu ar viņa likumisko pārstāvi. Ja jaunietis sasniedzis 18 gadu vecumu, līgumu slēdz ar viņu.

Līgums tiek uzskatīts par pagarinātu uz gadu, ja jaunsargs  vai likumiskais pārstāvis kārtējā mācību gada sākumā iesniedzis noslēgtajā līgumā paredzēto ārsta izziņu.

Jaunietis, kurš vēlas iestāties Jaunsardzē, iesniedz Jaunsardzes centra Novada nodaļas jaunsargu instruktoram noteikta parauga iesniegumu – anketu.

Pēc regulāru nodarbību apmeklēšanas, jaunsargs svinīgi dod solījumu: Es, (vārds, uzvārds), Latvijas Republikas jaunsargs svinīgi apsolos nežēlot savus spēkus un prātu labākas dzīves veidošanai manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas veikt jaunsarga pienākumus.”

Pēc solījuma pieņemšanas, skolēns tiek uzņemts Jaunsardzē un saņem jaunsarga apliecību.

Jaunsargu devīze ― “Augsim Latvijai!”